Kulturbegrepet

Hva er kultur? Hva sier de forskjellige fagområdene om kultur?   

I denne oppgaven skal jeg drøfte hva kultur er for noe, jeg skal forklare en del begreper under det vide kulturbegrepet. Jeg skal også forklare hva de ulike fagområdene sier om kultur. Jeg forklarer forskjellen mellom å integrere seg og assimilere seg. En del steder i oppgaveteksten har jeg brukt egne opplevelser som eksempler.

Begrepet kultur    

Det er ikke alltid så lett å si hva kultur egentlig er. Mange har forskjellige definisjoner på hva kultur er. Kultur er ord som kan bli brukt til mange forskjellige sammenhenger. Kultur er en del av oss, og er med oss i dagliglivet vårt. Mat er kultur, språk er kultur og naturen vår er kultur. Spør du en mann på gate, og spør han hva mener om hva kultur er ville han kanskje ha svart at kultur for meg er fotball. Hadde du spurt en medelev i klassen hva er norsk kultur er for han eller hun, da hadde kanskje personen svart bunad, gulost, brunost og stå på ski. Kultur forandrer seg hele tiden, men enkelte ting bevares. 

Hvis du går og spør en geografilærer så svarer læreren nok at kultur er kulturlandskap eller dyrking av mat. En samfunnsfaglærer ville nok ha svart at kultur er noe man lærer, som for eksempel musikk, sang og 17. mai. En Norsklærer ville nok ha sagt at kultur er litteratur, opera og teater. 

Kulturbegrepet er gammelt og sammensatt av forskjellige deler, den vitenskapelige, geografiske og samfunnsfaglige delen. Kulturbegrepet kan tolkes på forskjellige måter. Forskere har funnet flere hundre måter å defininere ordet på, men etter hvert har ordet blitt tolket på disse tre måtene.

 

På det første nivået er kultur en målestokk på hvordan vi bruker naturen og hvordan det står til med oss på det åndelige utviklingstrinnet. Før hadde vi fiskerkultur på vestlandet, noe vi har det ennå, men også oljekulturen har blitt en del av den norske kulturen siden vi fant olje i Norge

Det andre nivået er et annet utgangspunkt: i vårt felles samfunn har vi tradisjoner, ideer og normer som vi ønsker å videreføre til neste generasjon. Kultur er en blanding av våre materielle og åndelige verdier.

Den tredje måten kalles det utvidete eller kulturpolitiske kulturbegrepet. Her er utgangspunktet at kulturen tilhørte Borgerskapet før i tiden, og etter hvert har det blitt vanlig at den moderne demokratiske kulturpolitikken burde gjelde folk flest. Den delen av oss som har med kultur å gjøre kalles ”kultursektoren”.

 

Det er vanskelig å forstå hverandres kulturer. Hvis min bestemor og jeg drar på en fancy restaurant komme kelneren til oss senere og spør oss hva vi vil bestille. Etterpå forklarer vi kelner hva vi har lyst til på og bestiller. I Somalia er vanlig å knipse til en kelner. En gang da ventet vi på maten vi hadde bestilt, når bestemor knipset. Da mente hun egentlig at kelneren skal komme til henne siden hun har ventet lenge nok på maten sin, og kelner synes det er frekt at hun oppfører seg på den måten. Da blir vi kastet ut av restauranten pga bestemoren som nettopp har brutt en sosial norm i Norge. Det er pga at hun vet ikke så mye om den norske kulturen, men for henne er det greit å knipse til en kelner eller rope «kom her!». Siden dette er normalt i Somalia.

   

Den egentlig definisjonen av kultur

Kultur er noe vi blir lært, det ikke er noe man blir født med. Kultur er måte å se verden på og disse verdiene, vanene og kunnskapene blir overført og deretter utvikler kulturen seg fra en generasjon til den neste generasjon. Kulturen forandrer seg i takt med samfunnet, men noen kulturer forandrer seg ikke i det hele tatt. Når vi tenker på urbefolkningen eller stammebefolkningen, har de hatt den samme kulturen år etter år. Det er pga at nye mennesker ikke har flyttet inn i landet, og derimot bevarer de den gamle kulturen deres. I motsetning til Norge, som er et flerkulturelt land pga mange innvandrere som ha bosatt seg i her, og tatt med seg sine kulturer inn til Norge, og deretter har landet blitt et flerkulturelt land. Vi lærer om en kultur, så lærer vi den bort til den nye generasjonen, mens vi samtidig legger til noe nytt til den nye generasjon. Kultur kan bestemme hvordan man skal oppføre seg eller kle seg, og hvilken rolle man har ovenfor andre. Alle kulturene har regler for ekteskap, altså om hvordan man skal gifte seg, og hvordan seremonien skal holdes. Felles trekk for kulturer er ekteskap, konfirmasjon, religiøse høytider og seremonier for barnefødsel. I tilegg har kulturene språk og religion og de er forskjellige rundt omkring i verden, for det spørs hvilket land vi befinner oss i. Kultur kan variere fra land til land. Hvis man drar til Somalia, så er normalt at en kvinne kan gå i byen alene, i motsetning til Saudi Arabia, for der kan ikke en kvinne gå til den nærmeste dagligvare-butikken engang uten tillatelse fra mannen, eller så må kvinnen ta med seg mannen sin. I Norge har kvinner frihet til å gjøre hva enn de vil, i motsetning til andre land i Afrika og Asia.  I Norge bestemmer kulturen at konfirmasjon og ekteskap er stort fenomen, mens i muslimske land er kanskje det å dra til moskeen veldig viktig. 

Delkultur og hovedkultur

Begrepet hovedkultur representerer et område med to eller flere delkulturer. Musikk-kulturen er en hovedkultur mens rock, pop, opera, klassisk, ovs er delkulturer innen hovedkulturen musikk. Den norske hovedkulturen, med tanke på sammensetning av forskjellige folkegrupper, har endret seg svært mye de siste 30 årene. Alle delkulturene som de forskjellige etniske gruppene representerer, har gjort Norge om til et land hvor praktisk talt alle slags forskjellige mennesker kan bo i ett og samme borettslag. Før var vi bare etniske nordmenn, mens nå har Norge representanter fra alle verdens kanter. Kristendommen en religion og en hovedkultur, kirken er delt i utallige, forskjellig retninger, som danner delkulturer.

 bilde.jpg

http://images.google.no/imgres?imgurl=http://images.biip.no/user/profile/image/63373412285.jpg&imgrefurl=http://www.biip.no/verdenskultur&h=600&w=800&sz=182&hl=no&start=1&tbnid=1r2Lcy9AvdPOXM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dkultur%2Bi%2Bnorge%26gbv%3D2%26hl%3Dno

Hva det vil si å være flerkulturell 

Norge er et flerkulturelt samfunn fordi det består av mange forskjellige kulturer som lever side om side.  Jeg ser på meg selv som en flerkulturell person siden jeg er født i Somalia og tilhører det somaliske kulturen i Oslo. Jeg er i et norsk skolemiljø med 80 % etniske nordmenn. Valg av mat, språkkunnskaper og klesvalg blir preget av forskjellige kulturer. Tv og radio og senere data har gjort verden veldig liten. Vi ungdommer ser ut som det vi gjør uansett hvor i verden du møter oss, og i hodetelefonene våre hører vi den samme musikken hvor enn vi er. Langt over 90 % av filmer og serier på tv kommer fra USA. I den vestlige verden går mediekulturen over landegrensene.

Identitet

Identitet og etnistetet er del av kulturen vår. Identiteten er det som du føler du er og hva andre oppfatter deg som. Deler av identiteten er man født med som utseende, personlighet og evner. Den andre delen av identiteten er bestemt av kulturen som du lever i, de fellesskapene du er med i og de miljøene du er en del av. Språkkunnskapene dine, verdiene dine, musikksmaken din og oppførselen din blir avgjort av kulturen du lever i. De fellesskapene og miljøet vi er en del av er med på identifisere oss, for eksempel gjennom hvordan vi går og hva slags musikk vi hører på eller de politiske meningene våre. Hvis jeg skal beskrive en klassevenn vil jeg ha sagt at han er norsk, står for sine egne meninger, har mange politiske synspunkter og er en tilhenger av FRP fordi han bruker logoen deres på nesten alt. Så ville jeg ha nok sagt at han er politisk engasjert, og han ville nok ha stemt på Frp om han skulle være med og stemme. Det er lett å se hva slags identitet en person har ved å se på hva slags musikk han hører på, hvilke programmer han liker å se på og hvordan han kler seg. Identitet er man lager, ikke noe man får. Det finnes to måter å identifisere en person på. Den ene er indiviuell identident, de tingene som du syns du selv er. Det er det kollektivte som forteller oss hvilken gruppe du tilhører til og hva andre oppfatter deg som.  

Etnisitet

Etnisitet handler om du kommer fra geografisk og om hvilken folkegruppe du tilhører. En etnisk gruppe kan defineres på svært mange forskjellige måter. Felles språk er mest vanlig , men også økonomi og historie og religion eller politikk kan være årsaken til definisjonen på etnisk gruppe. Det kan også være en kombinasjon av flere kulturer.

Sommeren 2006 var jeg i Somalia for første gang og da følte jeg meg litt annerledes enn de menneskene der nede, og selv om jeg er en etnisk somalier var jeg ikke vant til den kulturen de hadde. På min første tur til byen brukte vi de samme klærne som vanlige mennesker bruker i Somalia, men likevel gjenkjente de at vi var fra Europa. Til og med moren min som bodde der før i tiden, la de merke til gikk på annen måte.   

Hva er forskjellen mellom å integrere seg og assimilere seg?

Hvis det bosetter seg innvandere i Norge som har en annen kultur og religion enn det vi har i Norge må de integrere seg til det norske samfunnet, og det betyr at de må lære det norske språket og de sosiale kodene, og vise respekt ovenfor det samfunnet de lever i. Det er likevel viktig at en ikke glemmer sin kultur, religion og identitet selv om du nettopp har flyttet inn til et nytt land. Hvis man må gi slipp på sin opprinnelige identitet for å tilpasse seg et nytt samfunn, kalles det assimilering.  

Reklamer

2 kommentarer den “Kulturbegrepet”


  1. Thank you for the stuff. I need this for my project, You very nice to do this dude.

  2. Jacob Says:

    Hva er forskjellen på Somalia og Saudi Arabia? Tror kvinner i somalia har like strenge regler som i Saudi Arabia når det gjelder å dra ut alene. Litt mye skrive feil og feiltolkning, men ellers bra!


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s


%d bloggere like this: